Календар

За да вземете среща, изберете свободен час в календара и следвайте инструкциите на екрана.
Изборът на час изразява препочитанията на клиента, но не гарантира точния час на посещението. Д-р. Янко Пеев запазва правото си да променя часовете или да анулира срещата, при което клиентът ще бъде уведомен по телефона, чрез SMS или по имейл.